Studieclub Noord-Oost Brabant
 NOB.Bijscholing.Nomenclatuur.Wachtdienst.Goed om weten.Contact.

KBO 0434459634

Ons aanbod
Welkom

Welkom op de site van NOB.  We zijn een onderafdeling van het Verbond der Vlaamse Tandartsen Vzw en bieden voor de collega’s in arrondissement Leuven en alle belangstellenden hierbuiten de kans om kort bij huis bij te scholen en zodoende aan hun accreditering en het behoud van hun erkenning te voldoen.

• 12 .04. 2017

NOB jaarprogramma staat online   meer>

• 15.12.2016
Nieuws
• 19.04.2017

RIZIV onderhandelingen springen af na 7.15 uur onderhandelen

• Geaccrediteerde studieclubavonden

• 2 maal per jaar peerreview sessies

• Jaarlijkse partneractiviteit voor de full-members

• Een gezellige intercollegiale sfeer

• Syndicale informatie

• Contact en informatie van en naar het hoofdbestuur  via ons bestuur en onze nationale mandatarissen

Mail de webmaster

E-mailadres: webmaster@tandartsen-nob.be
• 01.01.2017

Na lang onderhandelen werd er een nieuw akkoord 2017-2018 afgesloten

Meer info op de VVT site

De inschrijvingen voor de peerreview van mei zijn open

Meer>